Välkommen till Örnalp Unozon, en världsledande tillverkare av processutrustning i titan.

I våra moderna lokaler i Örnsköldsvik designas, konstrueras och tillverkas tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och rörledningar för olika applikationer i internationella standarder. Örnalp Unozon har även unik kompetens och erfarenhet avseende svetsning i speciella material och miljöer och är en av Europas ledande tillverkare av utrustning i titan.

HELIKOPTER 095 scaled
O¦ernalpUnozon 007 scaled
O¦ernalpUnozon 013 scaled

Vi skapar med stolthet de bästa produkterna för krävande kunder.

Allt från design och konstruktion till tillverkning, leverans och installation av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning.

Pressrum